HUMAN RESOURCE / HUMAN RESOURCE
ADAYLARDA ARANILAN ÖZELLİKLER
Şirketimizde işe alınacak adayların;
  •  Kalite ve Müşteri Odaklılık Yaklaşımını,
  •  Kendini ve işini sürekli olarak geliştirmeye istekli,
  •  Takım Çalışmasına Katılımcılığı,
  •  İş Ahlakı ve Dürüst Çalışma İlkelerine Uygun Tutum ve  davranışı esas alan değerler bütününü ararız.

 İK POLİTİKAMIZ

  • Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyemize kazandırmak.
  • Bütün çalışanlarımıza yeteneklerine ve görevlerinin gereklerine uygun gelişim ve eğitim olanakları sağlamak.
  • Çalışanlarımıza özgüvenlerini kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamak.
  • İş Kanunu gereklerine uygun olarak 15 yaş altı kimsenin şirketimizde çalışmasına izin vermemek.
  • Çalışan verimliliğini arttırıcı, sorumluluk bilincini geliştirici bir katılımcı yönetim politikası izlemek ve çalışanlarımıza örgütlenme özgürlüğü tanımak.