İNSAN KAYNAKLARI / İNSAN KAYNAKLARI
 
ADAYLARDA ARANILAN ÖZELLİKLER
Şirketimizde işe alınacak adayların;
 •  Kalite ve Müşteri Odaklılık Yaklaşımını,
 •  Kendini ve işini sürekli olarak geliştirmeye istekli,
 •  Takım Çalışmasına Katılımcılığı,
 •  İş Ahlakı ve Dürüst Çalışma İlkelerine Uygun Tutum ve  davranışı esas alan değerler bütününü ararız.

 İK POLİTİKAMIZ

 • Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyemize kazandırmak.
 • Bütün çalışanlarımıza yeteneklerine ve görevlerinin gereklerine uygun gelişim ve eğitim olanakları sağlamak.
 • Çalışanlarımıza özgüvenlerini kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamak.
 • İş Kanunu gereklerine uygun olarak 15 yaş altı kimsenin şirketimizde çalışmasına izin vermemek.
 • Kimseyi zorla ve kendi iradesi dışında çalıştırmamak. Hiçbir şart ve kapsamda çalışanlardan kimlik veya nakit para rehin bırakmasını talep etmemek. Çalışanların iş günü sonunda işyerini terk etme hakkına saygı duymak. İhbar önellerine uyarak işten ayrılma hakkına saygı göstermek.
 • Çalışan verimliliğini arttırıcı, sorumluluk bilincini geliştirici bir katılımcı yönetim politikası izlemek ve çalışanlarımıza örgütlenme özgürlüğü tanımak.
 • Çalışanlarımızdan sadece önceden belirlenemeyen iş koşulları oluştuğunda, yasal sınırlar çerçevesinde fazla çalışma talep etmek. Her altı iş gününü takiben 1 gün hafta tatili vermek. Çalışanlarımızın iş özel hayat dengesine saygı göstermek.
 • Çalışanlarımızın ücretini en az asgari ücrete denk gelecek şekilde belirlemek. Ücret belirlerken piyasa şartları ve temel ihtiyaçları karşılayacak alım gücünü de göz önünde bulundurmak. Çalışanlarımıza detaylı bir bordro ile aylık kazançlarını ve yasal kesintilerini açıklamak.
 • Çalışanlarımıza sağlıklı bir iş ortamı sunmak, kaza ve yaralanmaları önleyici tedbirler almak, sağlık ve güvenlik eğitimleri vermek, temiz sağlık tesisleri ve her zaman içilebilir suya erişimi garanti etmek.
 • Çalışanlarımıza etnik köken, cinsiyet, din, ırk, sınıf, milliyet, cinsel tercih, yasa ile tanınmış kuruluşlara üyelik veya politik eğilimleri nedeniyle hiçbir şekilde farklı muamele yapmamak, fiziksel veya psikolojik baskı uygulamamak. Yukarıda bahsi geçen farklılıkları işe alma, ücretlendirme, eğitim olanaklarından yararlanma, emeklilik veya işe son verme gibi uygulamalarda karar almak için kesinlikle kullanmamak.
 • Çalışanlarımızın itibarlarını zedelememek ve onlara saygılı davranmak. Onlara hiç bir şart altında fiziksel veya ruhsal şiddet uygulamamak. Şiddeti bir disiplin aracı olarak kullanmamak, ve buna benzer davranışlara hoşgörü göstermemek.
 • Çalışanın performansının değerlendirilmesinde ve disiplin kurallarına uymaması durumunda uygulanacak yöntemleri basit, kolay anlaşılır prosedürlerle anlatmak. Daha sonra aramıza yeni katılan çalışanlarımızın da verilen eğitimler ve toplanan geribildirimlerle bu prosedürleri anladıklarından emin olmak.

 

1- İşe Alım Sistemimiz:
·         Şirketimizde yıllık iş planları doğrultusunda onaylanmış bütçeler ya da güncel talepler değerlendirilerek işe alım ihtiyaçları giderilmektedir. İstihdamın öncelikle grup içi kaynaklardan karşılanması, sonrasında dış kaynakların kullanımı genel prensiplerdendir.
Adaylar bize nasıl başvurabilir?
·         Şirketimiz bünyesinde ortaya çıkan eleman ihtiyacı kuruluş intraneti sayesinde tüm çalışanlarımıza duyurulmaktadır. Başvurular, şirketimizin İnsan Kaynakları veya ilgili İnsan Kaynakları departmanlarına yapılabilir.
Kullanılabilecek yöntemler:
·         e-mail / intranet: www.surucu.com.tr
2- Performans Yönetim Sistemimiz:
·         Performans Yönetim Sistemimiz, birey, takım ve şirket performansımızın geliştirilmesi amacıyla mevcut durumumuzun tanımlanmasını sağlayan ve gelişim alanlarımızın belirlenmesini hedefleyen bir araçtır. Şirketimizde, “Yetkinlik Bazlı Performans Yönetim Sistemi” ve “Balanced Score Card” uygulanarak, kişisel potansiyellerin tespiti ile beraber ileriye yönelik gelişim ve iyileştirme planlarının yapılması, geçmiş performansların değerlendirilerek ilgili yönlendirmelere girdi oluşturması sağlanmaktadır.
3- Eğitim Yönetim Sistemimiz
·         Eğitim Planlaması: Eğitim faaliyetlerimiz 3 ana kaynaktan çıktı almaktadır; Eğitim İhtiyaç Analizi, Performans Yönetim Sistemi Çıktıları ve yıl içinde ortaya çıkan Bütçe Dışı Talepler. Bütün kaynaklarımız değerlendirildikten sonra yıllık eğitim planı ve eğitim kataloğu hazırlanmakta ve İnsan Kaynakları Sistemi üzerinden tüm çalışanlara ilan edilmektedir.
·         Oryantasyon: Yeni işe başlayan arkadaşlarımıza öncelikle şirketimizin tanıtım filmi izletilerek şirketimiz hakkında genel sunumlar yapılmaktadır. Daha sonra bu arkadaşlarımıza, daha kapsamlı eğitimler ve sunumlarla çalışacakları bölüm ve şirket ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılmaktadır.
·         Bölüm / Şirketiçi Teknik Eğitim: Hem işe yeni başlayan hem de mevcut çalışanlarımıza yönelik diğer bölümlerin faaliyetleri ve iş tanımları çerçevesinde verdiğimiz eğitimlerdir.
·         Profesyonel firma eğitimleri: Çalışanlarımızın yetkinlikleri ve yaptıkları iş doğrultusunda tespit etmiş olduğumuz, bütçelenmiş kişisel gelişim ve mesleki teknik eğitimlerdir. İnsan Kaynakları bölümümüz tarafından organize edilmektedir.